پست الکترونیک


عناوین آخرین یادداشت ها

تعداد بازدیدکنندگان : 333735
شنبه 28 دی‌ماه سال 1387
صدقه

پیرمرد خسته کنار صندوق صدقه ایستاد. دست برد و از جیب کوچک جلیقه اش سکه ای بیرون آورد. در حین انداختن سکه متوجه نوشته روی صندوق شد: «صدقه عمر را زیاد می کند» منصرف شد.


آرشیو