پست الکترونیک


عناوین آخرین یادداشت ها

تعداد بازدیدکنندگان : 334117
دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1385
صبح زود بیدار شو...

صبح زود برخاستن، طعم تمام روز را عوض می کند. کارها هم چقدر جلو می افتد.

می دانی؟ صبح زود، عطر غریبی دارد، که در انتهای صبح زود تمام می شود و هرگز به مشام آنها که تا کمرکش ظهر می خوابند نمی رسد. کسالت، کسالت می آورد، خواب، خواب.


آرشیو